Kategorie

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiedz się pierwszy o konkursach i promocjach!

    Podaj nam swój adres email aby otrzymywać informację o atrakcyjnych promocjach i nowościach. Szanujemy Twoją prywatność - nie udostepniamy nikomu Twojego adresu email. Gwarantujemy, że nie rozsyłamy SPAMU - otrzymasz od nas nie więcej niż 2 wiadomości na miesiąc

Ostatni komentarz

Na wstępie uwaga, wiedziałem co kupuję wiec pewne wady tego noża są dla mnie cechami. Np waga to ponad 222g (w opisie wkradł się mały...

Michał Jabłoński
Nóż motylkowy Schrade USA D2 Manilla Folder SCMF

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEMLITAR.PL dla zamówień złożonych od dnia 25.12.2014r

Zobacz regulamin dla zamówień złożonych do dnia 24.12.2014r.


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://demilitar.pl, prowadzonym przez Firmę:


DEMILITAR.PL Marek Kruczek

Ul. Pokoju 21
42-575 Gródków
NIP: 625-132-13-83 REGON: 276542840
NR. RACHUNKU BANKOWEGO:
 68 1910 1048 2519 2085 9811 0001

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulamin i akcepcja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Produkty oferowane w sklepie DEMILITAR.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba, że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczania jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie Ceny podane na stronie i podstronach internetowych demilitar.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową http://demilitar.pl, drogą mailową lub telefonicznie. Zamówienia składane przez stronę internetową demilitar.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub poprzez e-mail jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz poda prawidłowe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W przypadku braku kompletności danych, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupujący nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.
4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane.
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
    a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia;
    b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu demilitar.pl;
    c) w przypadku płatności poprzez system transferuj.pl - w chwili otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty.
6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. |
7. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zakupu  m.in. materiałów pirotechnicznych, broni pneumatycznej, hukowej oraz gazów obronnych dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W celu weryfikacji prosimy o podanie podczas realizacji zamówienia nr Pesel  oraz daty urodzenia osoby dokonującej zakupu. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji osoby Kupującej. W przypadku gdy wymagane dane nie zostaną podane przez Kupującego lub ich treść budzi wątpliwości co do ich prawdziwości, Sklep poprosi o przesłanie kopii dokumentu tożsamości lub zamówienie zostanie anulowane. W przypadku braku możliwości weryfikacji wieku Klienta na odległość, Klient zgadza się na sprawdzenie jego wieku podczas dostarczania towaru przez firmę doręczającą. 
9. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). 
10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

 1. Telefon – 732-999-001, 732-999-002
 2. E-mail – sklep@demilitar.pl
 3. Adres korespondencyjny – Demilitar.pl, ul. Pokoju 21, 42-575 Gródków

 

§3 WYSYŁKA

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia; podany telefonicznie; albo drogą mailową. Sklep demilitar.pl poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. Przeciętny czas realizacji Zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania do Kupującego) wynosi: 24 godziny. Dokładny czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu wysyłki oraz metody płatności za Towar. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu, które każdorazowo widnieją w podsumowaniu zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności, a także wagi i wielkości towaru. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia oraz może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę „dostawa".
5. Sprzedający umożliwia odbiór osobisty towaru z opcją płatności gotówką w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

§4 PŁATNOŚCI

1. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.
2. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
    a) przelewem w terminie do 7 dni od zakupu na numer konta bankowego 68 1910 1048 2519 2085 9811 0001
    b) płatnością w systemie transferuj.pl
    c) gotówką za pobraniem (przy odbiorze towaru)
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w §4 pkt.3, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
5. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie internetowej produktu.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od daty dostarczenia Towaru
2. Zwracany towar powinien być w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria nieuszkodzone oraz nie noszące śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
4. Do przesyłki zwrotnej można dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Dodatkowe informację znajdują się pod adresem internetowym: http://demilitar.pl/17zwroty, formularz odstąpienie od umowy na odległość znajduje się pod adresem: http://demilitar.pl/Pliki/Odstapienie.pdf .
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony rachunek korygujący. Oryginał i kopia rachunku zostaną wysłane do Klienta listem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię rachunku korygującego. Po jego otrzymaniu, w ciągu czternastu dni, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§6 REKLAMACJE

 1. 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 14. 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

     16. Wszystkie sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu podany jest w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na serwisach internetowych producentów. 
     17. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedający należy uzupełnić formularz reklamacji znajdujący się pod adresem internetowym: http://demilitar.pl/Pliki/Reklamacja.pdf . Następnie reklamowany produkt wraz z wymaganymi dokumentami należy odesłać na adres Sprzedającego z dopiskiem „serwis". Szczegółowe informacje na temat przebiegu gwarancji znajdują się pod adresem internetowym: http://demilitar.pl/15reklamacje
     18. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Pełna wersja Polityki Prywatności znajduję się pod adresem: http://demilitar.pl/13polityka-prywatnosci

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin; w siedzibie firmy; lub pod adresem: http://demilitar.pl/14regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.
4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
-dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
-włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.